జంక్ ఫుడ్ ఆరోగ్యకరమ? హానికరమ?

జంక్ ఫుడ్ ఆరోగ్యకరమ? హానికరమ?

జంక్ ఫుడ్ ఆరోగ్యకరమ ? హానికరమ? అవును జంక్ ఫుడ్స్ మన ఆరోగ్యానికి హానికరం. చాలామంది ఈ జంక్ ఫుడ్ ఆరోగ్యానికి హానికరం అని తెలియక వాటికి బాగా అలవాటుపడ్డారు. Junk Food Meaning in Telugu: “జంక్” ఈ పదంలోనే ఉంది “చెత్త” అని. మనకి తెలియకుండానే మన శరీరంలోకి చెత్తని పంపిస్తున్నాము. ఈ జంక్ ఫుడ్ లో ఉండే ఫ్యాట్స్, కార్య్బహైడ్రేట్స్, సాల్ట్స్.. అన్ని అధికంగానే ఉంటాయి. ఈ జంక్ ఫుడ్ ని ఆన్లైన్లో సులభంగ … Read more

పూసర్ల వెంకట సింధు బయోగ్రఫీ